Skip to content

0 tot 6 jaar Alle kinderen maken een optimale ontwikkeling door

In verbinding voor Almeers talent

De eerste zes levensjaren zijn erg bepalend voor de rest van het leven van een kind. Leren begint dan ook veel eerder dan op vierjarige leeftijd. Gelukkig krijgen de meeste Almeerse kinderen een goede start en komt een kind op zijn of haar eigen manier van lerend spelen tot spelend leren. Ook wel de overgang van peuterspeelzaalwerk naar de basisschool. De LEA is er onder andere op gericht om de overgang tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de voor- en vroegschoolse educatie.

Mochten er toch obstakels zijn voor een goede start, dan is het belangrijk dat professionals deze snel waarnemen. Vandaar dat de LEA 2015-2019 inzet om de Almeerse professionals in staat te stellen om nog beter in samenwerking met de opvoeder(s) obstakels vroeg te signaleren en hier op in te spelen. Een ander aandachtspunt is om meer samenwerking tussen onderwijs en de jeugdgezondheidszorg/jeugdhulp/geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) tot stand te brengen. De Almeerse vakmensen die met onze jonge kinderen werken, ontwikkelen zich in lijn met de LEA verder tot nog sterkere professionals. In 2016 is daarvoor onder andere het Expertisenetwerk Nul tot Zes jaar Almere (ENTZA) gelanceerd.

Kaarten VVE-locaties
De verschillende VVE-locaties van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Almere Buiten (kaart 1, kaart 2), Almere Haven, Almere Poort en Almere Stad (kaart 1, kaart 2, kaart 2A, kaart 2B, kaart 3, kaart 4, kaart 5, kaart 6) worden op de kaarten weergegeven.