Skip to content

16 tot 23+ jaar Meer jongeren studeren met succes in Almere

In verbinding voor Almeers talent

Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs biedt jongeren de kans om hun talenten optimaal te ontplooien naar zelfredzaamheid en burgerschap. De jongeren staan centraal en worden aangesproken op het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst en het goed voorbereid betreden van de arbeidsmarkt.

Dit is niet voor elke jongere een vanzelfsprekendheid. Soms is daar zorg en ondersteuning bij nodig. De LEA wil er aan bijdragen om een beeld te krijgen wat precies de behoeften aan ondersteuning zijn op dit gebied.

Voor elke jongere op het mbo biedt het onderwijs de mogelijkheid zijn of haar talenten of passies te ontdekken en te verkennen. Wat daarbij helpt is een drempelloze overgang van het ene niveau van het mbo naar het volgende niveau binnen het mbo en een zo drempelloos mogelijke overgang van het mbo naar het hbo. Het wegnemen van obstakels draagt ertoe bij dat iedere jongere het meeste en beste uit zichzelf kan halen.

Het hbo in Almere blijft groeien door een uitgebreider opleidingsaanbod en een internationaler aanbod. Bovendien staat de kwaliteit van het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs landelijk op de kaart.