Direct naar paginainhoud

0 tot 6 jaar

Alle kinderen maken een optimale ontwikkeling door

De eerste zes levensjaren zijn erg bepalend voor de rest van het leven van een kind. Leren begint dan ook veel eerder dan op vierjarige leeftijd. Gelukkig krijgen de meeste Almeerse kinderen een goede start en komt een kind op zijn of haar eigen manier van lerend spelen tot spelend leren. Oftewel de overgang van een voorschoolse voorzieningen naar de basisschool. De LEA is er onder andere op gericht om de overgang tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Voorschoolse Educatie (VE).

Mochten er toch obstakels zijn voor een goede start, dan is het belangrijk dat professionals deze snel waarnemen. Vandaar dat de LEA 2019-2022 inzet om de Almeerse professionals in staat te stellen om nog beter in samenwerking met de opvoeder(s) obstakels vroeg te signaleren en hier op in te spelen. Een ander aandachtspunt is om de samenwerking tussen voorscholen en basisscholen te versterken en de voorscholen door te ontwikkelen.

Wil je meer informatie lezen over de voorscholen in Almere klik dan hier.