Direct naar paginainhoud

16 tot 23+ jaar

Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs biedt jongeren de kans om hun talenten optimaal te ontplooien naar zelfredzaamheid en burgerschap. De jongeren staan centraal en worden aangesproken op het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst en het goed voorbereid betreden van de arbeidsmarkt.

Dit is niet voor elke jongere vanzelfsprekend. Voor sommige is het een hele opgave om een startkwalificatie/diploma te halen. Mbo’ers gaan soms liever werken. De weg terug naar school of naar werk is niet eenvoudig. Consulenten Leerplicht/RMC bespreken met jongeren wat de obstakels zijn en helpen hen op weg. Zij werken nauw samen met andere afdelingen binnen de gemeente en partners in de stad.

De LEA wil er aan bijdragen om een beeld te krijgen wat precies de behoeften aan ondersteuning zijn op dit gebied en hoe ze aan kunnen sluiten op de ondersteuningsstructuur in Almere.

Voor elke jongere op het mbo biedt het onderwijs de mogelijkheid zijn of haar talenten of passies te ontdekken en te verkennen. Wat daarbij helpt is een drempelloze overgang van vmbo naar mbo, mbo naar hbo en  havo/vwo naar hbo. Het wegnemen van obstakels draagt ertoe bij dat iedere jongere het meeste en beste uit zichzelf kan halen.

Het hbo in Almere blijft groeien, zodat er een breed en kwalitatief aanbod van opleidingen is wat aansluit op de arbeidsmarkt