Direct naar paginainhoud

4-16 jaar

In Almere moet elke leerling het onderwijs krijgen dat hij/zij nodig heeft. Iedereen gaat dus naar school. Hiervoor is maatwerk per kind hard nodig en streven wij naar een nog betere samenwerking tussen school, zorg én ouders. Professionals in het onderwijs en de zorg leren van elkaars expertise . Ouders zijn echter verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Vanuit de zorg en de school wordt er daarom met de ouders en het kind gesproken, niet over ouders of kinderen.

Via de LEA streeft Almere ernaar dat een kind een aaneengesloten speel-, ontwikkel- en leerlijn ervaart. Dus van evt. voorschoolse voorziening naar basisonderwijs en naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs tot mbo en verder. Allemaal om te voorkomen dat jongeren voortijdig afhaken en kinderen een fijne schoolcarrière hebben.

Als het gaat om de kwaliteit van het Almeerse onderwijs: zwakke scholen mogen niet bestaan. Alle kinderen in Almere moeten goed onderwijs krijgen. Daar hoort bij dat alle scholen een voldoende krijgen van de onderwijsinspectie en dat er goed opgeleide docenten voor de klas staan die alle kinderen onderwijs op maat kunnen bieden. Vakmensen dus. Zowel op het gebied van cognitieve vaardigheden als op het gebied van talentontwikkeling voor bijvoorbeeld muziek, cultuur of sport