Skip to content

LEA

In verbinding voor Almeers talent

Almere is een complete en vitale stad en wil zich verder ontwikkelen naar een volwaardige stad met economische aantrekkingskracht voor de regio. Goed en divers onderwijs is onontbeerlijk voor de economische en culturele ontwikkeling van de stad en haar inwoners. Onderwijs vormt de ruggengraat van de stad. Almere wil alle talenten van haar jonge inwoners tot ontwikkeling laten komen. Goed onderwijs laat kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en waarin ze succesvol kunnen worden.

De focus van de LEA 2015-2019 

Almere is toe aan haar derde Lokaal Educatieve Agenda. Sinds 2008 is veel geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van het Almeerse onderwijs. Het vergt onderhoud om deze successen duurzaam te maken. Voor de periode 2015-2019 streven wij dan ook naar de borging van de successen uit de voorgaande LEA's. De LEA 2015-2019 is tot stand gekomen in een periode waarin het sociaal domein volop in beweging is. De gemeente heeft sinds 2015 de verantwoordelijkheid voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Het inrichten van meer effectieve en efficiënte ondersteuning, met de focus op preventie en samenhang is één van de doelstellingen van de transities in het sociaal domein. De totstandkoming van deze LEA is een proces van intensieve afstemming en verkenning van nieuwe thema's, verantwoordelijkheden en mogelijke samenwerkingen geweest. Schoolbesturen en gemeente zijn gezamenlijk gekomen tot een nieuwe focus voor de Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019

LEA 2015-2019: In verbinding voor Almeers talent

 

 

Maak een keuze en lees de programmalijnen per leeftijdscategorie

ENTZA

Vanaf 1 februari 2019 is ede website van entza.nl niet langer actief. Bezoekers van entza.nl worden automatisch naar deze website doorgestuurd.