- Uitgelicht -

Een jaar op weg...

De nieuwe Lokale Staat van het Onderwijs is uit. Net als in de voorafgaande jaren geeft de Lokale Staat van het Onderwijs 2018/2019 een overzicht van basisinformatie over het onderwijs in Almere. Daarnaast komen onder andere het lerarentekort, onderwijskwaliteit en de nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs aan de orde. De volledige rapportage leest u hier.

Door het Kohnstamminstutuut is onderzoek gedaan naar de teruglopende onderwijskwaliteit in Almere. Gemeente en schoolbesturen wilden wij zicht krijgen op de factoren die de terugloop van de onderwijskwaliteit en de achterblijvende onderwijsopbrengsten verklaren, opdat wij met elkaar de onderwijskwaliteit van de scholen in Almere structureel kunnen verbeteren. Het eindrapport leest u hier.

SAMEN DOEN: Optimale kansen voor alle kinderen

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) staat hoe onderwijsinstellingen zich samen met de gemeente willen inzetten voor zelfbewuste, verantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten te gebruiken.

In Almere streven we ernaar dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Daarom hebben we samen 3 speerpunten geformuleerd:

1.            Passende ondersteuning voor elk kind
2.            Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen van kinderen
3.            Kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod

Lees hier meer en download het Ambitiedocument!