- Uitgelicht -

Taalniveau is een sterke voorspeller van de schoolloopbaan

Taalniveau is een sterke voorspeller van de schoolloopbaan; een achterblijvend niveau is slecht voor de stad en uiteraard voor de kinderen zelf. Prestaties van Almeerse kinderen en jongeren op taal blijven achter bij wat verwacht mag worden op basis van landelijke gemiddelde scores. Windesheim heeft onderzocht wat de ervaringen van professionals zijn met taalproblematiek en welke mogelijkheden zij zien om de taalontwikkeling te ondersteunen. Naast de uitkomsten van het onderzoek, bevat het onderzoeksrapport aanbevelingen om stedelijk meer samen te werken op taal.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

SAMEN DOEN: Optimale kansen voor alle kinderen

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) staat hoe onderwijsinstellingen zich samen met de gemeente willen inzetten voor zelfbewuste, verantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten te gebruiken.

In Almere streven we ernaar dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Daarom hebben we samen 3 speerpunten geformuleerd:

1.            Passende ondersteuning voor elk kind
2.            Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen van kinderen
3.            Kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod

Lees hier meer en download het Ambitiedocument!