Direct naar paginainhoud

- Uitgelicht -

Voortgangsrapportage Twee jaar samen op weg. LEA 2019-2022

Inmiddels zijn we al weer twee jaar samen op weg binnen de LEA 2019-2022. Het 'samen doen' zien we terug in verschillende nieuwe projecten en verdiepende samenwerkingen. Bijvoorbeeld tussen voorscholen en scholen in de Kwaliteitsimpuls VVE, tussen scholen en maatschappelijk partners in de Verlengde Schooldag op het VO en tussen onderwijs en jeugdhulp in Sterke Start en Sterk in de Wijk.  

Lees hierover meer in de LEA-voortgangsrapportage (pdf, 0,19 Mb).

      

SAMEN DOEN: Optimale kansen voor alle kinderen

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) staat hoe onderwijsinstellingen zich samen met de gemeente willen inzetten voor zelfbewuste, verantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten te gebruiken.

In Almere streven we ernaar dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Daarom hebben we samen 3 speerpunten geformuleerd:

  1. Passende ondersteuning voor elk kind
  2. Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen van kinderen
  3. Kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod

Lees de ambities en download het Ambitiedocument!