Programmalijnen

Doorgaande lijn bewaken

Over vier jaar willen de samenwerkende partijen van voorschoolse voorzieningen, het onderwijs en de gemeente het volgende bereikt hebben:

  • Passende ondersteuning voor elk kind
  • Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen van kinderen
  • Kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod

SAMEN DOEN: Optimale kansen voor alle kinderen

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) staat hoe onderwijsinstellingen zich samen met de gemeente willen inzetten voor zelfbewuste, verantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten te gebruiken.

In Almere streven we ernaar dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Daarom hebben we samen 3 speerpunten geformuleerd:

1.            Passende ondersteuning voor elk kind
2.            Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen van kinderen
3.            Kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod

Lees hier meer en download het Ambitiedocument!