Direct naar paginainhoud

- Uitgelicht -

Verlenging Educatieve Agenda LEA 2019-2022

De Lokale Educatieve Agenda van Almere heeft zich in de afgelopen jaren gericht op het creëren van optimale kansen voor alle kinderen en jongeren van Almere. De afgelopen 3 jaar zijn er mooie samenwerkingen ontstaan en initiatieven ontwikkeld. Dit deden we in de onderstaande programmalijnen:

  1. Passende ondersteuning voor elk kind
  2. Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijskolom
  3. Kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod

De drie programmalijnen gaven ruimte aan elke leeftijdsdoelgroep om gericht aan de slag te gaan met gezamenlijke doelen, opgaven en uitvoeringsplannen. De wereldwijde pandemie heeft de voortgang van de projecten beïnvloed. Sommige projecten hebben een langere looptijd nodig of nodig gehad. Enkele projecten zijn vertraagd.

Daarom kiezen we ervoor de termijn met een jaar te verlengen. Dit betekent dat de huidige LEA loopt tot en met 2023. Dit geeft onze samenwerkingspartners zowel tijd als ruimte om de lopende initiatieven goed af te ronden en te evalueren. De betrokken personen worden voor deze evaluatie benaderd door de afdeling OS&C (Onderwijs, Sport & Cultuur) vanuit de Gemeente Almere.

Op basis van een evaluatie gaan we vervolgens met elkaar werken aan de ontwikkeling van een nieuwe Educatieve Agenda.

Tijdpad 2023

  • Eerste en tweede kwartaal: evaluatie LEA 2019-2022
  • Derde en vierde kwartaal: doorontwikkeling nieuwe Lokale Educatieve Agenda

SAMEN DOEN: Optimale kansen voor alle kinderen

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) staat hoe onderwijsinstellingen zich samen met de gemeente willen inzetten voor zelfbewuste, verantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten te gebruiken.

In Almere streven we ernaar dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Daarom hebben we samen 3 speerpunten geformuleerd:

  1. Passende ondersteuning voor elk kind
  2. Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen van kinderen
  3. Kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod

Lees de ambities en download het Ambitiedocument!