- Uitgelicht -

Een jaar op weg...

Vanaf januari 2020 starten er op acht plekken innovatieve pilots in de voorschool en de doorstroom van voorschool naar vroegschool.

Het Kohnstamminstituut doet onderzoek naar factoren die de achterblijvende kwaliteit van het Almeerse onderwijs kunnen verklaren. De uitkomsten worden in het voorjaar van 2020 gepresenteerd.

Lees hier meer over wat we in 2019 nog meer hebben bereikt!

SAMEN DOEN: Optimale kansen voor alle kinderen

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) staat hoe onderwijsinstellingen zich samen met de gemeente willen inzetten voor zelfbewuste, verantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten te gebruiken.

In Almere streven we ernaar dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Daarom hebben we samen 3 speerpunten geformuleerd:

1.            Passende ondersteuning voor elk kind
2.            Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen van kinderen
3.            Kwalitatief goed voorschools- en onderwijsaanbod

Lees hier meer en download het Ambitiedocument!