Direct naar paginainhoud

Programmalijn 1

Passende ondersteuning voor elk kind

 

• Voor alle kinderen is er ‘passende ondersteuning’ gedurende de gehele (voor-)schoolcarrière 0-23 jaar’.
• Alle kinderen 4-18 jaar gaan naar school, tenzij er een geoorloofde en onderbouwde reden is die voldoet aan wet- en regelgeving.
• Een toegankelijk voorschools aanbod voor alle kinderen
• Alle (voor-)scholen werken samen met ouders (en hun kinderen 0-18 jaar) waarbij er sprake is van educatief partnerschap.

 

​​​​​​​Programmalijn 2

Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen van kinderen
 

• Er is een verticale leer- en ontwikkelingslijn 0-23 jaar, waarbij alle overgangen, breuken of lacunes in de (voor-) schoolloopbaan van kinderen (van het ene jaar naar het volgende jaar) zijn geslecht
• Er is een horizontale leer- en ontwikkelingslijn 0-23 jaar, waarbij organisaties (zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, opvang, welzijn, veiligheid, passend onderwijs, cultuur, sport en bedrijfsleven) optimaal samenwerken. Hierbij wordt ook gedacht aan een aanbod buiten schooltijden om.
 

Programmalijn 3

Kwalitatief goed voorschools- en onderwijs aanbod


• Het taalniveau van 0-23 jarigen is minimaal op landelijk niveau, daartoe is een breed Almeers aanbod van taalstimulering beschikbaar.
• Er zijn geen onvoldoende scholen in Almere en goede scholen nemen toe.
• Er is een breed en kwalitatief aanbod van opleidingen in Almere, zowel op het mbo als het hbo.
• Er zijn voldoende kwalitatief goede professionals in de voorscholen, in het onderwijs en in het naschools aanbod.