Skip to content

Goed onderwijspersoneel

Goed onderwijspersoneel

Goed_onderwijspersoneel.jpg

Goede leerkrachten zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De eerste verantwoordelijkheid voor goede leerkrachten ligt bij de schoolbesturen. De gemeente helpt de schoolbesturen om leerkrachten en directeuren extra op te leiden. Ook stimuleert de gemeente de samenwerking tussen de schoolbesturen en de Pabo.

Leerkrachten komen vaak handen tekort, daardoor kunnen ze soms niet alle leerlingen genoeg aandacht geven. Door Pabo-studenten in te zetten in de klas, krijgen de kinderen meer persoonlijke aandacht. De Pabo-studenten zelf doen belangrijke werkervaring op en krijgen meer binding met Almeerse scholen.

In 2011 is het project 'Extra handen in de klas' gestart. In drie pilots worden studenten ingezet om de leerkrachten te helpen, tijdens en na schooltijd. Het lectoraat Maatwerk Primair van Pabo Almere (hogeschool Windesheim Flevoland) onderzoekt de effecten van de pilots.

Beter opgeleide leerkrachten

De gemeente Almere en de schoolbesturen willen het opleidingsniveau van nieuwe leraren verhogen. Ook willen we ervoor zorgen dat zittende leraren makkelijker kunnen doorgroeien in hun vak.

De beste studenten op de Pabo en ook zittende leerkrachten krijgen de kans om een professionele masteropleiding te volgen. Zittende leerkrachten, interne begeleiders en directeuren krijgen daarnaast extra scholing binnen hun eigen organisatie. Bijvoorbeeld om hun lesvaardigheid te verbeteren en om zich verder te verdiepen in hun vak.